Última canción de SUPERLUV. (Locución de Stephin Merritt).
Last song of SUPERLUV. (Voice-over by Stephin Merritt).